Аул (от старотюркски език през древногръцки в лат: aule) – в буквален превод: дом), е термин от градоустройството.

Крепост редактиране

Това е военноопорен пункт, малка крепост или укрепена резиденция. Той е особен род укрепление, предназначено за защита на важни стратегически възли, теснини, проходи, както и за защита на населението от близките околности от вражески нападения. Представлява укрепен военен лагер, обитаван в мирновременни условия само от военни подразделения.

Аул се нарича също и вътрешният град на Плиска. [1]

Селище редактиране

В региони, населени с тюркски и други мюсюлмански народи в Средна Азия, района на Северен Кавказ в Южна Русия, както и в Закавказието, аул означава населен пункт от селски тип.

Вижте също редактиране

Източници редактиране

  1. Туртуриков, Георги. Кратък терминологичен речник по история. Стара Загора, ISBN 954-91341-1-3, 2003, първо издание.