Ацетатът е производно на оцетната киселина. Този термин включва солите и естерите на оцетната киселина. Повечето от около 5 милиарда килограма оцетна киселина, които се произвеждат годишно в промишлеността, се използват в производството на ацетати, които обикновено са под формата на полимери. В природата ацетатът е основен междинен метаболит в биосинтезата и катаболизма. Например, мастните киселини и се получават чрез последователно свързване на C2 единици, получени от ацетат. [1]

Ацетатен анион
Ацетатен естер

Номенклатура и обща формула редактиране

Когато е част от сол, формулата на ацетатния анион се написва като CH3CO2-, C2H3O2- или CH3COO-. В химичната практика ацетатът се съкращава като OAc- или AcO-. По този начин, HOAc е абревиатура за оцетна киселина, NaOAc за натриев ацетат, а EtOAc за етил ацетат [2] Съкртеното Ас понякога се използва също така в химически формули, за да се посочи ацетатния йон. Това съкращение не бива да се бърка със символа на актиний. Например, формулата за натриев ацетат може да бъде съкратено като NaAc.

Ацетатът в биологията редактиране

Ацетатите са често срещани в биологията. Така например ацетил-коензим А, производно на оцетната киселина, участва в Цикъла на Кребс.[3]

Източници редактиране

  1. Март, J. "Advanced Органична химия" ​​4-ти Ед. J. Уайли и синове, 1992: New York. ISBN 0-471-60180-2
  2. Zumdahl, SS „Химия“ ​​Heath, 1986:. Лексингтън, MA. ISBN 0-669-04529-2
  3. Nelson, D. L.; Cox, M. M. Lehninger, Principles of Biochemistry 3rd Ed. Worth Publishing: New York, 2000. ISBN 1-57259-153-6.