Ацетилхолинестеразата (АХЕ) е ензим, който разгражда (чрез своята хидролитична активност) невротрансмитера ацетилхолин, до холин и ацетат. Среща се главно в нервно-мускулни и холинергични синапси на нервната система, където дейността му служи за прекратяване на синаптичното предаване. АХЕ има много висока каталитична активност — всяка молекула АХЕ разгражда около 25000 молекули ацетилхолин в секунда. Холинът, получен от действието на АХЕ, се рециклира като се транспортира чрез цитоза обратно в нервните окончания, а там се използва, за да се синтезират нови молекули ацетилхолин. [1]

Ацетилхолинестераза
Характеристики
Субстрат(и) Ацетилхолин
Продукт(и) Холин, Ацетат
Идентификатори
EC номер 3.1.1.7
Бази данни
IntEnz IntEnz
BRENDA BRENDA
ExPASy ExPASy
KEGG KEGG
MetaCyc MetaCyc
PRIAM PRIAM
PDB RCSB PDB PDBe PDBj PDBsum

Ацетилхолинестеразата, която се намира върху мембраните на червените кръвни клетки, където представлява Yt кръвногруповия антиген. Ацетилхолинестеразата съществува в множество молекулярни форми, които притежават подобни каталитични свойства, но се различават в асемблирането на мономерите им и начина на закрепване към повърхността на клетката.

При хората ацетилхолинестеразата е кодирана от болки гена ACHE.[2]

Източници

редактиране
  1. Dale Purves, George J. Augustine, David Fitzpatrick, William C. Hall, Anthony-Samuel LaMantia, James O. McNamara, and Leonard E. White. Neuroscience. 4th ed. Sinauer Associates, 2008. ISBN 978-0-87893-697-7. с. 121–2.
  2. Ehrlich G, Viegas-Pequignot E, Ginzberg D, Sindel L, Soreq H, Zakut H. Mapping the human acetylcholinesterase gene to chromosome 7q22 by fluorescent in situ hybridization coupled with selective PCR amplification from a somatic hybrid cell panel and chromosome-sorted DNA libraries // Genomics 13 (4). August 1992. DOI:10.1016/0888-7543(92)90037-S. с. 1192–7.