Киселинен хлорид

производни на карбоксилните киселини
(пренасочване от Ацил хлорид)

Киселинните хлориди (RCOCl) принадлежат към групата на киселинните халогениди с обща формула RCOX, където R е алифатен или ароматен заместител, а X е хлор, бром или йод. Те са производни на карбоксилните киселини, важни за органичния синтез.

Химическа структура на киселинен хлорид

ИзточнициРедактиране

  • Димитър Иванов. Учебник по органична химия, Наука и изкуство, София, 1957. стр. 204