Базова точка

една десетохилядна от нещо или една стотна от процента

Базовата точка или базов пункт (на английски: basis point) означава (една десетохилядна) част от нещо, или 1/100 от процента. Знакът за базова точка е или bp, който се пише след числото на разстояние един интервал съгласно възприетите Основни машинописни правила [1]. Базовите точки (както и процентите и промилите) се използват, за да покажат каква част от цялото представлява нещо.

Визуализация на 1%, 1‰, 1‱ и 1 ppm – червената част от куба

ИзточнициРедактиране

  1. Основни машинописни правила – Петър Димитров, Referatite.org. Посетен на 27 август 2020.