Балканско езикознание

международно академично списание

„Балканско езикознание“ е международно академично списание, орган на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българска академия на науките.[1]

„Балканско езикознание“
Информация
Категории езикознание
Издател Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН
Основаване 1959 г.
Периодичност два пъти годишно
Държава  България
Език български
Сайт ibl.bas.bg/iblapp/index.php
Главен редактор Владимир Георгиев (1959 – 1987)
Иван Дуриданов (1987 – 2004)
Тодор Ат. Тодоров (2004 – 2008)
Анна Чолева-Димитрова (2008 – )
ISSN 0324-1653

Списанието е основано през 1959 г. като печатен орган на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН от акад. Владимир Георгиев. Той е негов главен редактор до 1987 г. В периода 1987 – 2004 г. главен редактор е акад. Иван Дуриданов, след това проф. дфн Тодор Ат. Тодоров. От 2008 г. главен редактор е проф. дфн Анна Чолева-Димитрова.[1]

В него се публикуват оригинални изследвания по теоретични проблеми на балканското езикознание, на взаимоотношенията между балканските езици – нови и древни, връзките с други индоевропейски и неиндоевропейски езици, както и статии, представящи емпирични изследвания, посветени на различни синхронни и диахронни проблеми в балканските езици. В рубриките „Рецензии“ и „Хроника“ се представят рецензии за значими трудове в областта на балканистиката и европеистиката и информация за научни събития.[1]

ИзточнициРедактиране

  1. а б в За списанието. // Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН. Посетен на 18 август 2020 г.