Балканско езикознание

международно академично списание

„Балканско езикознание“ е международно академично списание, орган на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българска академия на науките.[1]

„Балканско езикознание“
Информация
Категории езикознание
Издател Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН
Основаване 1959 г.
Периодичност два пъти годишно
Държава Флаг на България България
Език български
Сайт ibl.bas.bg/iblapp/index.php
Главен редактор Владимир Георгиев (1959 – 1987)
Иван Дуриданов (1987 – 2004)
Тодор Ат. Тодоров (2004 – 2008)
Анна Чолева-Димитрова (2008 – )
ISSN 0324-1653

Списанието е основано през 1959 г. като печатен орган на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН от акад. Владимир Георгиев. Той е негов главен редактор до 1987 г. В периода 1987 – 2004 г. главен редактор е акад. Иван Дуриданов, след това проф. дфн Тодор Ат. Тодоров. От 2008 г. главен редактор е проф. дфн Анна Чолева-Димитрова.[1]

В него се публикуват оригинални изследвания по теоретични проблеми на балканското езикознание, на взаимоотношенията между балканските езици – нови и древни, връзките с други индоевропейски и неиндоевропейски езици, както и статии, представящи емпирични изследвания, посветени на различни синхронни и диахронни проблеми в балканските езици. В рубриките „Рецензии“ и „Хроника“ се представят рецензии за значими трудове в областта на балканистиката и европеистиката и информация за научни събития.[1]

ИзточнициРедактиране

  1. а б в За списанието. // Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН. Посетен на 18 август 2020 г.