Баязид II

османски султан

Баязид II (на османски турски: بايزيد ثانى, Bāyezīd-i sānī, на турски: II.Bayezid или II.Beyazıt) е 8-ият султан на Османската империя в периода 22 май 1481 – 24 април 1512 година.

Баязид II
بايزيد ثانى
османски султан
Sultan Gazi Bayezid Han II - السلطان الغازي بايزيد خان الثاني.jpg
Роден
Починал
Константинопол, Османска империя
Погребан Истанбул, Турция

Религия Ислям
Управление
Период 1481 – 1512
Предшественик Мехмед II
Наследник Селим I
Coat of arms of the Ottoman Empire (1882–1922).svg
Семейство
Род Османска династия
Баща Мехмед II
Майка Гюлбахар хатун
Братя/сестри Джем Султан
Съпруга Айше Хатун
Деца Селим I
Подпис Tughra of Bayezid II.svg
Баязид II в Общомедия

Спорна историческа личност, той поема управлението на една от най-големите империи на Средновековието и прави много за консолидиране и закрепване на османската власт в новозавладените територии. Пълното му титулуване гласи Emiru'l-Mü'minîn Sultanu'l-Guzat ve'l-Mücahidîn Nâsiru's-Seriat ve'l-Milleti ve'd-Din Giyâsu'l-Islâm ve Muinu'l-Müslimîn Sultan Bâyezid[1]. На 13 май 1512 г. е свален от престола от еничарите и заместен със сина му Селим I. Отровен на 26 май 1512 г. по пътя към мястото на изгнанието.

След смъртта си Мехмед Завоевателя оставя двама синове – Баязид и Джем /Зизим/. Съгласно Закона за братоубийството е следвало по-младият да бъде убит. Джем успява да стигне до остров Родос с идеята да получи убежище от Ордена на свети Йоан Ерусалимски /известен днес като Малтийски орден/, владеещ по това време острова. Някои християнски владетели виждат веднага възможността за образуване на антимюсюлманска коалиция и отблъскване на османците от Европа. Особено деен в това отношение е маджарският крал Матияш Корвин, който твърди, че повечето от пашите в Румелия биха подкрепили претендента Джем. Според някои сведения вместо това Джем е използван от ордена, за да изнудват Баязид, който е плащал солидна годишна издръжка. Държан като заложник в различни замъци в Европа, Джем умира в Капуа на 25 февруари 1495 г. Анализът сочи, че откупът, платен от Баязид, му осигурява двоен успех – изолация на претендента за престола му и конфронтация между евопейските държави кой да приюти Джем и да получи издръжката за него. Може да смятаме, че този ход осигурява преживяването на Османската империя във вътрешно и външнополитически план в едно време на нови кръстоносни походи и настръхнала Европа (виж Орден на Дракона).

Друга известна заслуга на Баязид към историята е фактът, че предлага транспорт и убежище за преследваните от испанската Реконкиста иберийски евреи (виж изгонване на евреите от Испания). Султанът на Османската империя бързо вижда потенциалната полза от този приток на квалифицирано и способно градско население. Много от тези изгнаници са настанени в земите на съвременна България (виж история на евреите по българските земи).

Жени и потомциРедактиране

Съпругите на Баязид II са Нигяр Хатун, Ширин Хатун, Гюлрух хатун, Бюлбюл хатун, Хюснюшах хатун, Гюлбахар хатун, Ферахсад хатун и Айше Хатун. Майка на наследника му Селим I е Гюлбахар хатун, а майка на другия му оцелял до зрялост син принц Ахмед е Бюлбюл хатун.

ИзточнициРедактиране

Вижте същоРедактиране