Беззвучна задвенечна шипяща проходна съгласна

Беззвучната задвенечна шипяща проходна съгласна е вид съгласен звук, използван в много говорими езици. В Международната фонетична азбука той се отбелязва със символа ʃ.[1] В българския език е звукът, обозначаван с „ш“.

Беззвучна задвенечна шипяща проходна съгласна
Виднебно-венечна съгласна
шипяща съгласна
белодробна съгласна
Символ в МФАʃ

Беззвучната задвенечна шипяща проходна съгласна се използва в езици като английски (sheep, [ˈʃiːp]), арабски (شَمْس, [ʃams]), немски (schön, [ʃøːn]), нидерландски (sjabloon, [ʃäˈbloːn]), френски (cher, [ʃɛʁ]).