Вижте пояснителната страница за други значения на Бета.

Бета или вита (на гръцки Βήτα, със старогръцко произношение бета и новогръцко – вита; главна буква Β, малка буква β) е втората буква от гръцката азбука. В гръцката бройна система с тази буква се означава 2.

В старогръцкия език тази буква се е произнасяла [b], но в новогръцкия език тя се произнася [v].

Малката буква β (бета) се използва като символ за:

  • означаване на бета-частиците (бета-лъчите) в ядрената физика;
  • означаване на бета-функции в математиката.