Вижте пояснителната страница за други значения на Бета.

Бета или вита (на гръцки Βήτα, със старогръцко произношение бета и новогръцко - вита) (главна буква Β, малка буква β) е втората буква от гръцката азбука. В гръцката бройна система с тази буква се означава 2.

Greek alphabet alpha-omega.svg
Гръцка азбука
Α α — алфа Β β — вита
Γ γ — гама Δ δ — делта
Ε ε — епсилон Ζ ζ — зита
Η η — ита Θ θ ϑ — тита
Ι ι — йота Κ κ — капа
Λ λ — ламда Μ μ — ми
Ν ν — ни Ξ ξ — кси
Ο ο — омикрон Π π — пи
Ρ ρ — ро Σ σ ς — сигма
Τ τ — тав Υ υ — ипсилон
Φ φ ϕ — фи Χ χ — хи
Ψ ψ — пси Ω ω — омега
Излезли от употреба
Digamma uc lc.svg(Pamphylian digamma uc lc.svg) Ϝ ϝ — дигама Stigma uc lc.svg Ϛ ϛ — стигма
Heta uc lc.svg Ͱ ͱ — хета San uc lc.svg Ϻ ϻ — сан
Qoppa Q-and-Z-shaped.svg Ϟ (Ϙ)— копа Greek Sampi 2 shapes.svg Ϡ (Ͳ) — сампи
Sho uc lc.svg Ϸ ϸ — шо

В старогръцкия език тази буква се е произнасяла [b], но в новогръцкия език тя се произнася [v].

Малката буква β (бета) се използва като символ за:

  • означаване на бета частиците (бета-лъчите) в ядрената физика;
  • означаване на бета-функции в математиката.