Битката при Копратас (Kopratas) е конфликт през третата диадохска война между Евмен от Кардия и Антигон I Монофталм през юни/юли 316 г. пр. Хр.

Битка при Копратас
Информация
Периодюни/юли 316 пр.н.е.
Командири и лидери
Евмен от КардияАнтигон I Монофталм

Евмен побеждава Антигон Монофталм при Копратас близо до Суза в Персия (Иран).

Източници редактиране

  • Диодор, 19, 18, 2 – 4.
  • Leonard C. Smith, The Chronology of Books XVIII-XX of Diodorus Siculus, in: The American Journal of Philology Vol. 82, No. 3 (1961), 283 – 290
  • Edward M. Anson, The Chronology of the Third Diadoch War, in: Phoenix Vol. 60, No. 3/4 (2006), S. 226 – 235