Богдан (феодал)

феодал
Вижте пояснителната страница за други личности с името Богдан.

Богдан е самостоятелен феодален владетел 1355 – 1371 година на земите северно от Солун, южно от Беласица, източно от Мъглен и западно от Струма в Егейска Македония, с главни крепости Женско и Просек.[1]

Богдан
феодал
Балкански феодални княжества в българските земи пред втората половина на 14 век.

Богдан се е казвал братът на Йоан Оливер, възможно е той да е прототип за легендарния Юг Богдан. Йоан Оливер и брат му Богдан предвождат войската на Стефан Душан при неуспешната обсада на Сяр в помощ на Йоан Кантакузин през 1342 година. Лаоник Халкокондил споменава за някой си Богдан в своя „списък“ на наследниците на Стефан Душан, и то като за владетел на земите между Сяр и Вардар.

Ранните османски регистри са съхранили имената в названието на нахията Богдан и Оливер в Южна Македония.[2] Тук тече река Богданаица. Околността и до XIX век съставлява отделна нахия със седалище на мюдюра в село Сухо, която се нарича Богданска.[3] Извисяващата се тук планина се нарича Богданска планина.