Борисово

Уикимедия пояснителна страница

Борисово е производен топоним от личното име Борис или от фамилното име Борисов. Може да се отнася за някое от следните понятия.

  Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.