Вижте пояснителната страница за други значения на Бунтовник.

„Бунтовник“ е български вестник, излизал в София от 1898 до 1899 година, неофициален орган на Задграничното представителство на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

„Бунтовник“
„Бунтовникъ“
глава на вестника
Информация
Началодекември 1898 година
Краймарт 1899 година
ИздателЗП на ВМОРО
РедакторГьорче Петров
Езикбългарски
Политическиреволюционен
Тираж1000 броя

Отговорен редактор е Георги Алексиев, а е печатан в печатницата на Иван К. Цуцев.[1]

Вестникът е списван и редактиран основно от задграничния представител Гьорче Петров с помощта на Христо Шалдев, както и на Българските освободителни братства. Излиза тайно, нередовно, неномерирано, без обозначение на местоиздаването и без установена периодичност и в малко бройки. В спомените си Гьорче Петров пише, че е издал 11 броя. От тях са запазени три.[2][3][4][5]

Вестникът е поддържан морално, а вероятно и материално от Софийското тайно офицерско братство. Още през април 1898 година, когато излиза първият му брой, Софийското братство горещо препоръчва вестника на българското офицерство и чрез председателите на провинциалните братства се обръща към техните членове да сътрудничат с материали във вестника.[5] Съответно позициите, отстоявани на страниците на вестника, са в защита на Четническата акция на Македонския комитет от 1895 година и за незабавна подготовка на въстание в Македония.[6]

... Какво значи това въоръжаване на турците? Защо е на султана въоръжено население, когато има толкова войски натрупани? Сигурно той крои да направи от Македония втора Армения, не подлежи на съмнение, че турците се готвят за клане. Арменската кръв не е наситила кръвожадността на прочутия този кръволочник, та иска такава и от българите, които сега му се виждат като трън в очите. Султанът и правителството му се боят от едно въстание в Македония и се готвят да отговарят на това с клание на мирното население, както всякога са правили в подобни случаи. При тези дела на правителството на нас що ни остава да правим? На първа ръка трябва да последваме техния пример; трябва да побързаме и ний да се въоръжим, та когато дойде денят да си опитат те оръжието, да има и ний на какво да се опрем. Българската ръка е по-тежка от турската, българската пушка бие по-силно от тяхната...[7]

Бележки редактиране

  1. Иванчев, Димитър. Български периодичен печат, 1844 – 1944: анотиран библиографски указател. Т. 1. София, Наука и изкуство, 1962. с. 110.
  2. Спомени на Гьорчо Петровъ. Съобщава Любомиръ Милетичъ. Издава „Македонскиятъ Наученъ Институтъ“, София, Печатница П. Глушковъ, 1927, Материали за историята на македонското освободително движение, книга VIII, стр. 83.
  3. Ѓорѓиев, Ванчо. Слобода или Смрт, Македонското националноослободително движење во Солунскиот вилает 1893 – 1903 година, Табернакул, Институт за историја – Филозофски Факултет, Скопје, 2003.
  4. Иванчев, Димитър. Български периодичен печат, 1844 – 1944: анотиран библиографски указател. Т. 3. София, Наука и изкуство, 1969. с. 135.
  5. а б Елдъров, Светлозар. Тайните офицерски братства в освободителните борби на Македония и Одринско 1897 - 1912. София, Военно издателство, 2002. ISBN 954-509-235-1. с. 29.
  6. Елдъров, Светлозар. Тайните офицерски братства в освободителните борби на Македония и Одринско 1897 - 1912. София, Военно издателство, 2002. ISBN 954-509-235-1. с. 30.
  7. Бунтовник [брой 2], декември 1898.