Български запад

„Български запад“ е български вестник, излизал от 21 март 1942 до 7 август 1944 година в Пирот по време на Българското управление във Вардарска Македония и Поморавието. Подзаглавието му е Ратува за цялостното културно, стопанско и народностно издигане на Българския запад.

„Български запад“
„Български западъ“
Balgarski Zapad Bulgarian West 24 March 1942 Pirot.jpg
брой 1
Информация
Начало 21 март 1942 г.
Край август 1944 г.
Цена на
печатно издание
2 лв. и 3 лв., годишен абонамент 80 л. и 160 лв.
Издател Каран Дончев
Редактор Каран Дончев
Език български
Тираж 2500 бр.
Свързани вестници „Беломорие“,
„Беломорска България“,
„Български юг“,
„Беломорска Тракия“,
„Западна България“,
„Пелистерско ехо“,
„Целокупна България“

Издател и редактор на вестника е Каран Дончев. Печата се в печатница Рахвира, София. Излиза един път в седмицата. От брой 13 към подзаглавието се прибавя Вестник за Пиротска, Царибродска, Трънска, Босилеградска и Бабушничка околия[1] [2].

БележкиРедактиране