„Пелистерско ехо“ с подзаглавие Седмичник за обществени въпроси, култура и информация е български вестник, излизал от 1 януари 1942 до 28 март 1944 година в Битоля по време на Българското управление във Вардарска Македония.

„Пелистерско ехо“
Pelistersko Eho.JPG
брой №1
Информация
Вид седмичник
Начало 1 януари 1942 г.
Край 28 март 1944 г.
Цена на
печатно издание
1 лев
Редактор Георги Василев, Кръстьо Велянов[1]
Език български
Тираж 1000
Свързани вестници „Беломорие“,
„Беломорска България“,
„Български запад“,
„Български юг“,
„Беломорска Тракия“,
„Западна България“,
„Целокупна България“
Годишнина Броеве Дата
I 1 – 51 1 януари 1942 – 19 декември 1942
II 52 – 96 2 януари 1943 – 28 декември 1943
II 97 – 109 4 януари 1944 – 28 март 1944

Главен редактор на вестника е Георги Василев, а освен него в редакцията влизат областният директор Христо Гуцов, Благой Давков, Тодор Крайничанец, Никола Митев, Илия Ненчев, Петър Пайтонджиев, Любен Панчев, д-р Борис Светиев и Коста Църнушанов. Излиза в тираж от 1000 броя.[2]

Вестникът се печата в печатницата „Българска посвета“, чиято собственица Стефка Иванова, родена в Прилеп, през май 1946 година е осъдена с конфискация на имуществото. В мотивите към присъдата се посочва, че Стефка Иванова и покойният ѝ мъж Илия са печатели „Пелистерско ехо“ безплатно.[3] Вестникът стои на правителствени позиции и се издава в тираж 1000 броя.[4]

БележкиРедактиране

  1. Троански, Хр., Кажи кога да умра, Работилница за книжнина-Васил Станилов, 2007, с. 76
  2. Македонска енциклопедија, том II. Скопје, Македонска академија на науките и уметностите, 2009. ISBN 978-608-203-024-1. с. 1130 – 1131.
  3. Неновски, Нено. Една присъда за пробългарска дейност в Титова Македония, Юридически свят, бр. 1, 2002, с. 129 – 132.
  4. Български периодичен печат 1844 – 1944. Анотиран библиографски указател, том 2 Н-Я, Български библиографски институт „Елин Пелин“, Наука и изкуство, София, 1966, стр. 124.