„Пелистерско ехо“ с подзаглавие Седмичник за обществени въпроси, култура и информация е български вестник, излизал от 1 януари 1942 до 28 март 1944 година в Битоля по време на Българското управление във Вардарска Македония.[2]

„Пелистерско ехо“
брой № 6, 8 февруари 1942 г.
Информация
Видседмичник
Начало1 януари 1942 г.
Край28 март 1944 г.
Цена1 лев
РедакторГеорги Василев, Кръстьо Велянов[1]
Езикбългарски
Тираж1000
Свързани вестници„Беломорие“,
„Беломорска България“,
Български запад“,
Български юг“,
„Беломорска Тракия“,
„Западна България“,
„Целокупна България“
ДържаваЦарство България
Пелистерско ехо в Общомедия
Годишнина Броеве Дата
I 1 – 51 1 януари 1942 – 19 декември 1942
II 52 – 96 2 януари 1943 – 28 декември 1943
II 97 – 109 4 януари 1944 – 28 март 1944

Главен редактор на вестника е Георги Василев, а освен него в редакцията влизат областният директор Христо Гуцов, Благой Давков, Тодор Крайничанец, Никола Митев, Илия Ненчев, Петър Пайтонджиев, Любен Панчев, д-р Борис Светиев и Коста Църнушанов. Излиза в тираж от 1000 броя.[3][2]

Вестникът се печата в печатницата „Българска посвета“, чиято собственица Стефка Иванова, родена в Прилеп, през май 1946 година е осъдена с конфискация на имуществото. В мотивите към присъдата се посочва, че Стефка Иванова и покойният ѝ мъж Илия са печатели „Пелистерско ехо“ безплатно.[4] Вестникът стои на правителствени позиции и се издава в тираж 1000 броя.[2]

Външни препкатки редактиране

Бележки редактиране

  1. Троански, Хр., Кажи кога да умра, Работилница за книжнина-Васил Станилов, 2007, с. 76
  2. а б в Иванчев, Димитър. Български периодичен печат, 1844 – 1944: анотиран библиографски указател. Т. 2. София, Наука и изкуство, 1966. с. 124.
  3. Македонска енциклопедија, том II. Скопје, Македонска академија на науките и уметностите, 2009. ISBN 978-608-203-024-1. с. 1130 – 1131. (на македонска литературна норма)
  4. Неновски, Нено. Една присъда за пробългарска дейност в Титова Македония, Юридически свят, бр. 1, 2002, с. 129 – 132.