Велитите били клас от пехота в Полибийския легион на ранната Римска Република. Велитите били лекопехотна армия въоръжена с леки копия и гладиуси, къси мечове за използване в ръкопашен бой. Рядко носили броня понеже били най-младите и бедни войници в легиона и не могли да си позволят много екипировка. Носели малки дървени щитове за защита и дрехи за главата направени от вълча кожа, за да може офицерите да ги различават от по-тежките легионери.

Велити

Велитите не са имали основен брой в армията. Част от тях били включвани към всяка манипула от хастати, принципи и триарии. Основно били използвани за разваляне на вражеските формации и били тези, които атакували вражеските бойни слонове и колесници ако присъствали такива в битката; тяхната голяма мобилност и възможност за атака от разстояние ги правила много по-ефективна срещу такъв вид врагове отколкото тежката пехота. Ранният римски легион включвал приблизително 1000 велити. Използването на този вид бойна единица отпаднало след Марианските реформи.

Вижте същоРедактиране