Хастати (от латинското hasta – копие) са били най-младите войници в Древния Рим, разположени в първата линия на легиона. Първоначално били въоръжени с ударни копия – хасти, а по-късно – през IV–III в. започнали да се превъоръжават с по-леки метателни копия – пилуми. Въоръжението на хастата се състояло от два пилума, гладиус, щит (скутум), бронзов шлем и нагръдник, а в по-късни времена – ризница (lorica hamata). До 387 пр.н.е. това са бил стандартните легионери. Преди атака те хвърляли копията си, за да могат да обезвредят щитовете на врага, като го правели по уязвим.

Римски легионер с пилум

Вижте също

редактиране