Вентилаторите са машини за транспортиране на газове. Машините за транспортиране и компримиране на газове се делят според налягането p2 което създават на [1]:

Вентилатор Westinghouse (аксиален вентилатор)

При вентилаторите, тъй като създаваното налягане е сравнително ниско, може да се приеме като приближение, че флуидът е несвиваем (виж. уравнение на Бернули). Използват се за вентилация и климатизация на битови, производствени и други помещения и машини. Намират приложение също в хладилната и сушилна техника, при пневматичния транспорт на зърнести и прахообразни продукти като брашно, зърно, цимент, стърготини и др. Осигуряват приток на въздух при охлаждане/нагряване, горивни и други технологични процеси. За задвижване използват основно асинхронни двигатели, и постояннотокови при автомобилите.

Вентилаторите генерират шум от бързото протичане на въздуха около лопатките и крепежните елементи, а също и от двигателя.[2] Шумът от вентилаторите е приблизително пропорционален на петата мощност на скоростта на вентилатора; половината скорост намалява шума с около 15 db.

Приложение редактиране

 
Радиален вентилатор

Подобряване на топлообмена редактиране

Работата на вентилатора се обяснява с това, че когато той създава движение на газ с определена температура около тяло с по-висока или по ниска температура, това подобрява топлообмена между газа и тялото, като топлообменът може да е конвективен или лъчист. Когато вентилаторът работи дълго време, разликата в температурите на тялото и газа остават с малка разлика или температурата на тялото остава в допустими граници. При големи температурни разлики често вентилаторът е в комбинация с радиатор или елементи оформени като такъв.

Важно е да се отбележи, че вентилаторът не може самостоятелно да охлади газа, с който работи в затворена среда.[3]

Създаване на газов поток редактиране

При тази конструкция вентилаторът създава насочен въздушен поток с голяма енергия. Вида на вентилационната система може до бъде нагнетателна или смукателна.

История редактиране

Електрическият вентилатор е създаден от Шулър Уилър (Schuyler S. Wheeler) през 1882 г.

Видове редактиране

 
Вентилатор с центробежна турбина.


  • Аксиални (осеви)
  • Центробежни (радиални)
  • Диаметрални (тангенциални)
  • Безлопаткови
  • хоризонтални
  • Вентилатор с кръстосан поток

Източници редактиране

  1. Bierwerth, W.; Tabellenbuch Chemietechnik 6. Auflage; Verlag Europa-Lehrmittel, 2007
  2. www.heriks.com
  3. ((en)) (Ventilation Principles)