Компресор (от лат. compressio – свиване) се нарича машина, за транспортиране и нагнетяване на газове (увеличава налягането им, като намалява обема им).[1]

Бутален компресор за високо налягане на английската компания „Belliss and Morcom“, използван в бутилиращата промишленост.

Машините за транспортиране и компримиране на газове се делят според налягането p2 което създават на [2]:

При адиабатното компримиране газовете се загряват (вж. адиабатен процес). Най-често това налага последващото им охлаждане.

Теоретична работа W за компримиране на газ от налягане P1 до налягане P2 при адиабатен процес (, (показател на адиабатата), е топлинен капацитет):

Ако процесът протече изотермно (напр. с междинно охлаждане при многостепенните машини) необходимата работа за компримиране е по-ниска.

Теоретична работа за компримиране при изотермен процес (, ):

На практика процесът не е нито чисто изотермен, нито адиабатен, а протича по т. нар. политропа.

Ако в компресор на изхода се подаде сгъстен газ и се изключи двигателят, той заработва като детандер и създава ниска температура. Така се разделя въздухът на азот и кислород.

Класификация редактиране

Общоприетата класификация на компресорите е по начина им на повишаването на налягането на газовете. По принципа си на действие компресорите се разделят на:

Бутални компресори редактиране

 
Бутален компресор

Буталните компресори могат да са с едностранно и двустранно действие. Има със смазване и без смазване. Могат да бъдат и ръчно задвижвани.

Винтови компресори редактиране

 
Компресор

Винтовите компресори се състоят от два масивни винта един срещу друг с противоположни резби, въртящи се един срещу друг. Намират се на разстояние един спрямо друг и това разстояние се уплътнява от масло.

Източници редактиране

  1. Как да изберем компресор за въздух и какво трябва да имаме в предвид при избора на пневматична техника? // www.mehanik.bg. Посетен на 6 април 2021.
  2. Bierwerth, W.; Tabellenbuch Chemietechnik 6. Auflage; Verlag Europa-Lehrmittel, 2007