Военни кореспонденти в Руско-турската война (1877 – 1878)

Военни кореспонденти в Руско-турската война (1877 – 1878)Редактиране

Военните кореспондентиРедактиране

Военни кореспонденти са журналисти, представители на печатно издание в Полевия щаб на Действащата Руска армия.

Военните кореспонденти в Руско-турската война (1877 – 1878) са акредитирани от печатни издания в Полевия щаб на Действуващата Руска армия. Ръководят от завеждащия канцеларията на главнокомандващия на Действащата Руска армия на Балканския полуостров полковник Михаил Газенкампф. В действията си се съобразяват с разработения и приет от руска правителствена комисия „Статут за акредитиране на военните кореспонденти, за правата и задълженията им“. Поемат задължението за коректност към армията, в която са аташирани, и опазване на военната тайна. Носят отличителен знак „Кореспондент“. Отразяват непосредствения ход на военните действия. Периодично се командироват в конкретна военна част, отряд или колона. Материалното осигуряване е равностойно на кадрови офицер от Руската армия. Осигурена им е и охрана.

Техните публикации са ценен източник за войната. Отразяват и състоянието на българския народ. Дават сведения за неговото материално и културно положение, за участието му във войната. Обикновено симпатизират на българската национална кауза. Някои от кореспондентите участват по необходимост в отделни епизоди от войната и са наградени от руското командване. Част от тях след войната публикуват своите кореспонденции и очерци в самостоятелни издания. С права на кореспонденти са още и художници, фотографи и военни наблюдатели, които са автори на множество рисунки, гравюри, фотографии и статии отразяващи военните действия.

След войната кореспондентите художници създават картини с непреходна историческа и художествена стойност на основата на направените скици и етюди. Военни кореспонденти са представени и в действащата турска армия.

Кореспонденти на руски изданияРедактиране

 
Всеволод Крестовский
 
Владимир Гиляровский

Кореспонденти на английски изданияРедактиране

 
Арчибалд Форбс
 
Джанюариъс Макгахан
 
Анри дьо Ламот
 
Всеволод Гаршин

Кореспонденти на френски изданияРедактиране

Кореспонденти на германски изданияРедактиране

 • Даунхауер (Daunhauer), в-к „Militär Wochenblatt“ и в-к „Nationalzeitung“
 • Де Маре (De Maree), в-к „Über Land und Meer“
 • Артур фон Хун (Arthur fon Hun), в-к „Kölnische Zeitung“
 • Бета (Betta), в-к „Berliner Tagblatt“
 • Шененберг (Schenenberg), в-к „Allgemeine Zeitung“
 • Виктор фон Лигниц (Viktor von Lignitz), в-к „Norddeutsche Zeitung“

Кореспонденти на австро-унгарски изданияРедактиране

 • Лицдентщад (Licdenstat), в-к „Die Presse“
 • Уинтър (Wienter), в-к „Tagbladtt“
 • Лукаш (Lukesch), в-к „Neue Wiener Tagblatt“
 • Баковитц (Bacovitz), в-к „Pester Loiyd“
 • Лахман (Lachman), в-к „Die Politik“
 • Хелер (Heller), в-к „Narodni List“

Други кореспондентиРедактиране

 • Лазаро Макоти (Lazzaro Makoti), М. Джанини (M. Cannini), Хосе Луис Пелисер (José Luis Pellicer), сп. „Illustration Espanola e Americana“
 • Бьорлин (Bjorlin), в-к „Stockholm Dageblatt“
 • Е. Кинг (E. King), в-к „Boston Gazett“
 • Джанюариъс Макгахан (Januarius MacGaha), в-к „New York Herald“
 • Поньон, агенция „Хавас“
 • Франсис Грийн, издания в САЩ

ХудожнициРедактиране

 
Василий Верешчагин
 
Николай Каразин
 
Николае Григуреску
 
Василий Поленов
 
Франсис Дейвис

ФотографиРедактиране

ПисателиРедактиране

Военни наблюдателиРедактиране

ИзданияРедактиране

 • „Летучий военый листок“, печатен орган на Действуващата Руска армия
 • „Иллюстрованная хроника войны“, Санкт Петербурт, 1878 – 1879, т. I и II
 • „L'Illustration“, Париж, 1877 – 1878
 • „Illustrierte Kriegschronik“, Лайпциг, 1878
 • „Album de la Guerra Russo Turca del“, 1877

Наградени кореспондентиРедактиране

Лишен от кореспондентски праваРедактиране

 • Фредерик Бойл, в-к „Standart“ – за антируски изказвания и нарушаване правилата за опазване на военната тайна

ИзточнициРедактиране

 • Генов Цонко, Освободителната война 1877 – 1878, изд. „Наука и изкуство“, София, 1978, с. 301
 • Освободителната война 1877 – 1978, Енциклопедичен справочник, ДИ „П.Берон“, София, 1986