Военни кореспонденти в Руско-турската война (1877 – 1878)

Военни кореспонденти са журналисти, представители на печатно издание в Полевия щаб на Действащата Руска армия.

полковник Михаил Газенкампф
Владимир Немирович-Данченко
Всеволод Крестовский
Владимир Гиляровский
Всеволод Гаршин

Военните кореспонденти в Руско-турската война (1877 – 1878) са акредитирани от печатни издания в Полевия щаб на Действуващата Руска армия. Ръководят от завеждащия канцеларията на главнокомандващия на Действащата Руска армия на Балканския полуостров полковник Михаил Газенкампф. В действията си се съобразяват с разработения и приет от руска правителствена комисия „Статут за акредитиране на военните кореспонденти, за правата и задълженията им“. Поемат задължението за коректност към армията, в която са аташирани, и опазване на военната тайна. Носят отличителен знак „Кореспондент №...“ Отразяват непосредствения ход на военните действия. Периодично се командироват в конкретна военна част, колона, отряд. Материалното осигуряване е равностойно на кадрови офицер от Руската армия. Осигурена им е и охрана.

Техните публикации са ценен източник за войната. Отразяват и състоянието на българския народ. Дават сведения за неговото материално и културно положение, за участието му във войната. Обикновено симпатизират на българската национална кауза. Някои от кореспондентите участват по необходимост в отделни епизоди от войната и са наградени от руското командване. Част от тях след войната публикуват своите кореспонденции и очерци в самостоятелни издания. С права на кореспонденти са още и художници, фотографи и военни наблюдатели, които са автори на множество рисунки, гравюри, фотографии и статии отразяващи военните действия.

След войната кореспондентите художници създават картини с непреходна историческа и художествена стойност на основата на направените ескизи, скици и етюди. Военни кореспонденти са акредитирани и в действащата турска армия.

Кореспонденти на руски издания

редактиране

Кореспонденти на английски издания

редактиране
Арчибалд Форбс
Джанюариъс Макгахан
Анри дьо Ламот

Кореспонденти на френски издания

редактиране
Иван дьо Вестин

Кореспонденти на германски издания

редактиране
 • Даунхауер (Daunhauer), в-к „Militär Wochenblatt“ и в-к „Nationalzeitung“
 • Де Маре (De Maree), в-к „Über Land und Meer“
 • Артур фон Хун (Arthur fon Huhn), в-к „Kölnische Zeitung“
 • Бета (Betta), в-к „Berliner Tagblatt“
 • Шененберг (Schenenberg), в-к „Allgemeine Zeitung“
 • Виктор фон Лигниц (Viktor von Lignitz), в-к „Norddeutsche Zeitung“

Кореспонденти на австро-унгарски издания

редактиране
 • Лицдентщад (Licdenstat), в-к „Die Presse“
 • Уинтър (Wienter), в-к „Tagbladtt“
 • Лукаш (Lukesch), в-к „Neue Wiener Tagblatt“
 • Баковитц (Bacovitz), в-к „Pester Loiyd“
 • Лахман (Lachman), в-к „Die Politik“
 • Хелер (Heller), в-к „Narodni List“

Други кореспонденти

редактиране
Франсис Грийн
 • Лазаро Макоти (Lazzaro Makoti), М. Джанини (M. Cannini), Хосе Луис Пелисер (José Luis Pellicer), сп. „Illustration Espanola e Americana“
 • Бьорлин (Bjorlin), в-к „Stockholm Dageblatt“
 • Едуард Кинг (Edward King), в-к „Boston Gazette“
 • Джанюариъс Макгахан (Januarius MacGahan), в-к „New York Herald“
 • Поньон, агенция „Хавас“
 • Франсис Грийн, издания в САЩ

Художници

редактиране
 
Василий Верешчагин
 
Николай Каразин
 
Николае Григуреску
 
Василий Поленов
 
Франсис Дейвис

Фотографи

редактиране

Писатели

редактиране

Военни наблюдатели

редактиране
 • „Летучий военый листок“, печатен орган на Действуващата Руска армия
 • „Иллюстрованная хроника войны“, Санкт Петербурт, 1878 – 1879, т. I и II
 • „L'Illustration“, Париж, 1877 – 1878
 • „Illustrierte Kriegschronik“, Лайпциг, 1878
 • „Album de la Guerra Russo Turca del“, 1877

Наградени кореспонденти

редактиране

Лишен от кореспондентски права

редактиране
 • Фредерик Бойл, в-к „Standart“ – за антируски изказвания и нарушаване правилата за опазване на военната тайна

Източници

редактиране
 • Генов Цонко, Освободителната война 1877 – 1878, изд. „Наука и изкуство“, София, 1978, с. 301
 • Освободителната война 1877 – 1978, Енциклопедичен справочник, ДИ „П.Берон“, София, 1986