Всичко за аритметиката, геометрията, пропорциите и пропорционалностите

„Всичко за аритметиката, геометрията, пропорциите и пропорционалностите“ (на италиански: Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita) e първата книга по счетоводство. Написана е от италианския математик и францискански монах Лука Пачиоли (работил с Леонардо да Винчи) и е издадена във Венеция през 1494 г.

Всичко за аритметиката, геометрията, пропорциите и пропорционалностите
Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita
Автор Лука Пачиоли
Първо издание 1494 г.
Венеция
Вид книга по счетоводство

Той се счита за „баща на счетоводството“ заради въведения от него метод на двустранното счетоводство. В книгата се съдържа отделна глава „Трактат за сметките и записванията“, в която за първи път се описва Венецианската счетоводна система, известна днес като „двустранно счетоводство“.

Споменават се множество счетоводни понятия, употребявани в счетоводството и до днес – дебит, кредит, баланс, активи, капитал, задължения, оборотна ведомост и др., и се демонстрират счетоводни процеси като годишно счетоводно приключване и др. Засягат се теми като етичните норми в счетоводната професия и изчисляване на себестойност.

Вижте същоРедактиране