Възел (скорост)

единица за скорост
Вижте пояснителната страница за други значения на Възел.

За начините на сплитане, известни като морски възли, вижте Възел

Възел (на английски: knot, международно означение kn или kt) е единица за скорост, равна на една морска миля в час.[1]

Старинният набор от инструменти за определяне на скоростта на кораб: лаг, лаглин, намотан на макара, и пясъчен часовник

Тъй като съгласно международната дефиниция за морска миля тя е равна на 1852 m, един възел е равен на 1,852 km/h (~ 0,51444 m/s). Възелът не е част от международната система SI, но е „допустим за използване“ заедно със системни единици.[1] Наименованието произлиза от начина на използване на ръчния лаг в миналото. Скоростта на кораба се е определяла според броя на възлите на лаглина (тънко въже), които преминават през ръката на измерващия за определено време (обикновено 15 s или 1 min).

Възелът, както и международната морска миля, широко се използват в морския и въздушния транспорт. Причината е в удобството при навигационните разчети. Транспортно средство, което се придвижва със скорост един възел по протежение на меридиана, за един час се премества с една минута географска ширина.

Източници

редактиране
  1. а б Non-SI units accepted for use with the SI, and units based on fundamental constants // SI brochure (8th ed.). Международно бюро за мерки и теглилки. The knot is defined as one nautical mile per hour. There is no internationally agreed symbol, but the symbol kn is commonly used.