Външнополитическа доктрина

Външнополитическа доктрина [1] е общо положение от външната политика и системата от вярвания чрез доктрина.

В този смисъл се използва и терминът геополитическа доктрина, който има тесния смисъл на означаване на теоретичната постановка, която следват държавите при провеждането на своята външна политика.

Източници редактиране

Вижте също редактиране