Доктрина е учение или философска теория, която се ръководи от система от научни, политически и икономически възгледи и принципи.

Доктрините могат да бъдат религиозни, правни или военни.

Вижте също

редактиране