Газ (пояснение)

Уикимедия пояснителна страница

Газ може да се отнася за:

Свързан с тази употреба е терминът за педала за увеличаване на оборотите в автомобила
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.