Вижте пояснителната страница за други личности с името Герман.

Герман е православен духовник, охридски архиепископ от 1688 до 1691 година и отново около 1702-1703 година.

Герман
православен духовник
Роден
Починал
Религияправославие

Преди да заеме охридската катедра Герман е митрополит на Воденската епархия. Избран е за архиепископ на 8 май 1688 година. На 8 август 1691 година е свален от поста, което той признава формално едва през 1695 година.[1] He е ясно дали, след катое е свален от охридския престол не е заел отново воденската катедра. На 7 април 1695 г., в събора против Григорий Търновчанин, той е споредъ Бодлевия и екзархийския препис πρῴην Ἀχριδῶν, а, според Aнтимовия, той е и πρόεδρος Βοδενῶν.[2] Предполага се, че между 1699 и 1702 година отново става архиепископ, като остава на тази длъжност до началото на 1703 година.[1]

Молба на архиепископ Герман от 1689 година до султана да се уволни подведомствения му калугер Игнатий, получил без негово знание на 3 август 1689 берат за митрополит на Арнаут Белград и Авлона, е подписана „Слугата Ви Герман, сегашен охридски патриарх“. Документът е публикуван за пръв път от Иван Снегаров[3] и отново от М. Тодорова.[4]

  1. а б Снегаров, Иван. История на Охридската архиепископия-патриаршия, т.2. Второ фототипно издание. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, [1932]. ISBN 954-430-345-6. с. 203.
  2. Снегаров, Иван. История на Охридската архиепископия-патриаршия, т.2. Второ фототипно издание. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, [1932]. ISBN 954-430-345-6. с. 216.
  3. Снегаров, Иван. Един охридски документ // Македонски преглед г. 11 (кн. 3 и 4). с. 115-116.
  4. Тодорова, М. Подбрани извори за историята на балканските народи 15-16 век. София, 1977. с. 50.
Нил воденски митрополит
(1686 – 8 май 1688)
Митрофан ІІ
Григорий III охридски архиепископ
(8 май 1688 – 8 август 1691)
Григорий IV
Рафаил охридски архиепископ
(до 1702 – 1703)
Игнатий III
Митрофан ІІ воденски митрополит
(споменат на 1 април 1705)
Митрофан ІІ