Григорий е православен духовник, охридски архиепископ през 1691-1693 година.

Григорий
духовник
Роден
Религияправославие

Сведенията за архиепископ Григорий са оскъдни. Той е роден в Търново и преди да стане архиепископ е новопатраски митрополит. Заема охридската катедра на 9 август 1691 година. Две години по-късно продава поста си, а през 1695 година църковен събор го лишава от свещенически чин.[1]

  1. Снегаров, Иван. История на Охридската архиепископия-патриаршия, т.2. Второ фототипно издание. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, [1932]. ISBN 954-430-345-6. с. 203-204.


Герман охридски архиепископ (1691 – 1693) Игнатий III