Андрофилия и гинофилия

(пренасочване от Гинофилия)

Андрофилия (на гръцки: ἀνδρός – „човек, мъж“ и φίλος – „скъп, обичан“) и гинофилия или гинефилия (на гръцки: γυνή – „жена“ и φίλος – „скъп, обичан“) са термини, използвани в поведенческите науки, за да опишат вид сексуално влечение, насочено към физически зрели партньори от един от двата пола.

Андрофилия означава сексуално привличане към мъже или мъжественост (мъжествени черти),[1][2] а гинофилията е сексуално влечение към жени или женственост. Съществува и понятие амбифилия (на латински: ambō – „две“, „и двете“), означаващо влечение към интерсексуални и трансполови хора.[3]

Тази терминологична класификация разглежда като определител за влечението на даден индивид не пола на обектите от сексуален интерес, а тяхната маскулинност (мъжественост) или фемининност (женственост). В този смисъл тя е алтернативна на концептуалната бинарност хомо/хетеросексуалност.

Употреба редактиране

В изследванията върху хомосексуалността редактиране

Термините се използват при обсъждане на общества, в които педерастията е била ползвана като форма на възпитание и педагогика, но където на подобни отношения с други възрастови групи е гледано неодобрително.

Магнус Хиршфелд предлага класификация на хомосексуалните мъже в три групи: 1) Ефебофили, които предпочитат партньори на около 17 – 20 години; 2) Андрофили, които обичат мъже от 20 до 50-те; 3) Геронтофили, които изпитват влечение към мъже в третата възраст.

В Древна Гърция андрофилските отношения (т.е. между възрастни мъже) били изключително редки, тъй като било недопустимо зрял мъж да поеме пасивната роля в сексуален акт, особено с равен нему по възраст и социален статус. Античният идеал за отношения между мъже се ограничавал в педерастията, т.е. в отношения между мъж и юноша.

Днес преоблаващият тип хомоеротизъм в Западната култура е андрофилията и отношенията между мъже са основани на този тип привличане.

В изследванията върху педофилията редактиране

Педофилията представлява еротично предпочитание към полово незрели деца в предпубертетна възраст.[4][5] Противоположна на педофилията по вектора възраст на еротичното привличане е телейофилията – еротично предпочитание към физически зрели партньори (с развити вторични полови белези и пр.) преди настъпването на физическия упадък в третата възраст (еротичното предпочитание към хора в третата възраст се нарича геронтофилия).[5] Различни изследвания установяват, че при педофилите хомосексуалното привличане (предпочитанието към партньор от същия пол) е между 6 и 20 пъти по-често, отколкото при телейофилите.[6] За разлика от телейофилното хомосексуално влечение, което е андрофилно, педофилното хомосексуално влечение изглежда е предимно гинофилно, доколкото педофилите показват сексуална аверсия (отвращение) към полово зрели мъже, а това, което еротизират у малолетното момче, са женствените му характеристики и отсъствието на вторични полови белези като окосмяване и мускулатура.[7] Половата диференциация на сексуалните обекти при педофилите е значително по-слаба[8] и еротичните им предпочитания към полово зрели индивиди са предимно хетеросексуални.[7]

Вижте също редактиране

Бележки редактиране

  1. Cantor, J.M. Is Homosexuality a Paraphilia? The Evidence For and Against (HTML) // Arch Sex Behav 41 (1). 2012. DOI:10.1007/s10508-012-9900-3. с. 237 – 247. Посетен на 7 юни 2012.
  2. Freund, K., Heasman, G., Racansky, I.G., & Glancy, G. (1984). Pedophilia and heterosexuality vs. homosexuality. Journal of Sex & Marital Therapy, 10:3, 193 – 200. DOI:10.1080/00926238408405945
  3. Schmidt, J. (2010). Migrating Genders: Westernisation, Migration, and Samoan Fa'afafine. Ashgate Publishing, Ltd., p. 45. ISBN 1-4094-0273-8
  4. World Health Organization, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems: ICD-10 Section F65.4: Paedophilia (online access via ICD-10 site map table of contents)
  5. а б Blanchard, R., et al. (2009). Pedophilia, Hebephilia, and the DSM-V. Arch Sex Behav, 38:335–350. DOI 10.1007/s10508-008-9399-9
  6. Blanchard, R., et al. (2000). Fraternal Birth Order and Sexual Orientation in Pedophiles. Archives of Sexual Behavior, 29(5), pp. 463 – 478. DOI: 10.1023/A:1001943719964
  7. а б Groth, A.N., Birnbaum, H.J. (1978). Adult Sexual Orientation and Attraction to Underage Persons. Archives of Sexual Behavior, 7(3), pp. 175 – 181. DOI: 10.1007/BF01542377
  8. Freund, K., & Kuban, M. (1993). Deficient Erotic Gender Differentiation in Pedophilia: A Follow-Up. Archives of Sexual Behavior, 22(6), pp. 619 – 628. DOI: 10.1007/BF01543304