Хомоеротизмът е артистично пресъздаване на романтично привличане, любов или сексуално влечение между хора от еднакъв пол. Той най-често присъства в произведения на художествените изкуства и литературата, а също и в сценичните изкуства. Хомоеротизмът съществено се различава от експлицитната хомоеротика. Той е част от цяла система артистични и сценични традиции, които вграждат хомоеротичното чувство в цялостната култура и то се изразява в контекста на обществото като цяло.

Много често, особено в литературните творби, хомоеротизмът е представен завоалирано, а интимните чувства и желания са прикрити или дори неосъзнати от героите, оставени на подсъзнателно ниво. На предна линия се извежда емоционалният заряд в отношенията между хора от един и същи пол, които така и не придобиват сексуален характер. В това е и разликата с порнографията.

Хомоеротична натовареност понякога се открива и в творби, които оригинално не са замислени да съдържат такава, и чиито автори биха отрекли нейното наличие. Така или иначе, фактът че дадена творба събужда интимни емоции у гей публиката, е достатъчен тя да бъде квалифицирана като съдържаща хомоеротизъм. Т.е. хомоеротизмът е по-скоро черта на възприемането на творбата, а не (задължително) на нейния замисъл.

Хомоеротизмът между мъже е добре засвидетелстван в художественото изкуство още от Древна Гърция, най-вече върху древногръцки вази, а по-късно и върху римски бокали за вино. Наблюдава се в гравюри, скици и поезия от средновековна Персия и Турция. Също в редица творби от италианския Ренесанс (като тези на Бронзино и Караваджо), през цялата епоха до 19 век, когато се появяват картини с антична и митологическа тематика, представящи митовете за Хиацинт, Ганимед, Нарцис и Орфей. Типично хомоеротични са и някои от произведенията на Уилям Шекспир.

Изразителен хомоеротизъм, често граничещ с порнография, се открива в традиционните японски гравюри шунга от 19 век, в илюстрации от цикъла Кама Сутра и китайски литературни произведения, често съставяни по поръчка на императорски сановници.

Важни в областта са и творбите на Томас Ийкинс, Юджийн Янсон, Хенри Скот Тюк и Магнус Енкел от края на 19 век. Съвременни представители на жанра са Пол Кадмус и Гилбърт и Джордж.

Женският хомоеротизъм има по-силни традиции в литературните жанрове, започвайки от лириката на Сафо и нейната школа. Също в творби като Песните на Билитис и романите на Криста Уинслоу, Колет, Радклиф Хол и Джейн Рул.

Хомоеротизмът изживява своеобразен разцвет в епохата на Романтизма и Нео-романтизма.

Споменатите примери са съвсем малка част от огромно по обем творчество, от всички жанрове на изкуството, от всички исторически епохи и култури.

Литература по проблема редактиране

В Античната и Средновековна литература:

 • Murray & Roscoe. Islamic Homosexualities: Culture, History, and Literature. (1997).
 • J.W. Wright. Homoeroticism in Classical Arabic Literature (1997).
 • Rictor Norton. The Homosexual Literary Tradition. (1974). (Greek, Roman & Elizabethan England).

В литературата след 1850:

 • David Leavitt. Pages Passed from Hand to Hand: The Hidden Tradition of Homosexual Literature in English from 1748 to 1914. (1998).
 • Timothy d'Arch Smith. Love In Earnest; some notes on the lives and writings of English 'Uranian' poets from 1889 to 1930. (1970).
 • Mark Lilly. Gay Men's Literature in the Twentieth Century. (1993).
 • Patricia Juliana Smith. Lesbian Panic: Homoeroticism in Modern British Women's Fiction. (1997).
 • Gregory Woods. Articulate Flesh – male homoeroticism and modern poetry. (1989). (USA poets).

В художествените изкуства:

 • Jonathan Weinberg. Male Desire: The Homoerotic in American Art (2005).
 • James M. Saslow. Pictures and Passions: A History of Homosexuality in the Visual Arts. (1999).
 • Allen Ellenzweig. The Homoerotic Photograph: Male Images, Delacroix to Mapplethorpe. (1992).
 • Thomas Waugh. Hard to Imagine: Gay Male Eroticism in Photography and Film from Their Beginnings to Stonewall. (1996).
 • Emmanuel Cooper. The Sexual Perspective: Homosexuality and Art in the Last 100 Years in the West. (1994).
 • Harmony Hammond. Lesbian Art in America: A Contemporary History. (2000). (Post-1968 only)
 • Laura Doan. Fashioning Sapphism: The Origins of a Modern English Lesbian Culture. (2001). (Post-WW1 in England)

Вижте също редактиране