Гравитационна константа

Гравитационната константа G, по-рядко f, γ, к2, е фундаменална физична константа, определяща силата на привличане между две тела (гравитация).

Съгласно закона за всеобщото привличане на Нютон, силата на привличане, действаща между две тела с маси и , намиращи се на разстояние , е равна на:

В единици SI стойността на константата е:

Гравитационната константа е измерена за пръв път от Хенри Кавендиш през 1798 г., а най-точната стойност на G е получена чрез измерване на взаимното привличане на две известни маси с торзионна везна.