Графика

Уикимедия пояснителна страница

Графика (на гръцки: γραφω, graphe, означаващо „пиша, драскам“) може да се отнася до:

Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.