Графика на функция

В областта на математиката графиката на една функция представлява колекция от всички наредени двойки . Целта е тези двойки да бъдат представени графично като точки в равнина определена от декартова координатна система.

Графика на функцията f(x)= x 4 - 4 x
(-2, +2)

Съществува концепция за графично представяне на функции с няколко променливи.

ПримериРедактиране