Отваря главното меню
За съвкупност от установени възможности и свободи в дадена област, виж. субективно право.
Три прави - червената и синята имат един и същи наклон, а червената и зелената имат обща пресечна точка с абсцисната ос

Правата (също права линия) е едно из основните понятия в геометрията, което се определя само по косвен начин чрез аксиомите. Правата се състои от безброй много точки.

Свойства на правата в Евклидовата геометрияРедактиране

  • Между две точки може да се прокара само една права.
  • В равнината две прави или съвпадат, или се пресичат в една точка, или са успоредни.
  • В триизмерното пространство има 3 варианта за взаимно положение на правите:
  1. пресичат се
  2. успоредни са
  3. кръстосани са

Вижте същоРедактиране