Гревтунгите (Greuthungs, Greuthungi, Greutungi) са готско племе, обитавало черноморските степи през 3 и 4 век.

Те влизат в контакт с тервингите, друг готски народ на запад от р. Днестър и образуват народа на остготите. През края на 3 век са наричани тервиги-гревтунги, след това остроготи.

Гревтунгите са вероятно pre-Pontic Scandinavian. Според Йорданес те са дошли от Evagreotingi (Greuthung island) в Scandza (Скандинавия, Швеция).[1]

Техният последн крал е Ерманарих (350 – 376).

През 5 век, след Траяновия вал, се построява и Гревтунги вал в днешна Молдавия, 120 km от р. Днестър през Телнещки район директно до р. Прут.[2]

Източници

редактиране
  1. Herwig Wolfram, History of the Goths, trans. T. J. Dunlop (Berkeley, University of California Press, 1988), p. 25.
  2. Peter Heather, The Goths, Blackwell Publishing, 1998, p. 100