Григор Гърличков е виден български ветеринарен лекар, микробиолог.

Григор Гърличков
български ветеринарен лекар
Роден
Починал
13 ноември 1935 г. (74 г.)
Награди„Свети Александър“

Биография редактиране

Роден е в 1861[1] или 1862 година[2] в град Щип, Османската империя. В 1892 година завършва ветеринарна медицина в Лион, Франция.[2] В 1899 година изучава приготвянето и употребата на серум срещу чумата при едрите преживни животни в Санкт Петербург и Чита. В 1906 година изучава чумата по говедата в Турция, с цел предотвратяването на разпространението и на други епизоотии в България. От 1901 до 1909 година е пръв директор на Ветеринарно-санитарната станция в София. Автор е на „Чумата по едрия рогат добитък“ (1906), „Охтиката (туберкулозата) в човека, домашните животни и птици“ (1910) и други трудове.[1] Основател е на Щипското благотворително братство в София (1898).[3]

Участва в Първата световна война като санитарен поручик, дивизионен ветеринарен лекар в щаба на Единадесета пехотна македонска дивизия. За бойни отличия и заслуги във войната е награден с орден „Свети Александър“, V степен.[4]

Гърличков е активист на Македонската организация. През май 1899 година е делегат от Провадийското македонско дружество на Шестия македонски конгрес.[5]

Умира в София.[6]

Вижте също редактиране

Бележки редактиране

  1. а б Голяма енциклопедия „България“, том 5, БАН, ИК Труд, София, 2012, стр. 1651.
  2. а б Танчев, Иван. Македонският компонент при формирането на българската интелигенция с европейско образование (1878 – 1912) // Македонски преглед XXIV (3). 2001. с. 50.
  3. Завоевъ, Петръ. Нашата двайсеть и петь годишнина // Брѣгалница I (1). 30 декември 1923.
  4. ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 221, л. 90
  5. Билярски, Цочо. Княжество България и македонският въпрос, т.1. Върховен македоно-одрински комитет 1895 - 1905 (Протоколи от конгресите), Българска историческа библиотека, 5, Иврай, София, 2002, стр. 134.
  6. Парцел 47 // София помни. Посетен на 9 април 2016.