Българска гърлица

вид растение
(пренасочване от Гърлица (растение))

Гърлица, позната още като Българска гърлица[2] (Limonium bulgaricum Ancev), e многогодишно тревисто растение с 35 – 50 cm високи цветоносни стъбла.

Българска гърлица
Червена книга на България
CR
Критично застрашен[1]
Класификация
царство:Растения (Plantae)
отдел:Васкуларни растения (Tracheophyta)
(без ранг):Покритосеменни (Angiospermae)
(без ранг):Еудикоти (eudicots)
разред:Карамфилоцветни (Caryophyllales)
семейство:Саркофаеви (Plumbaginaceae)
триб:Staticeae
род:Гърлица (Limonium)
вид:Българска гърлица (L. bulgaricum)
Научно наименование
Ančev
[ редактиране ]

Разпространение в България редактиране

Среща се в Дунавската равнина – в долината на р. Студена и нейните притоци в района между Свищов, Павликени и Бяла.

Защита на растението в България редактиране

Част от находищата при с. Горна Студена и с. Караманово са включени в защитени местности:

  • Защитена местност „Находище на българска гърлица“ е създадена през 2011 г. край с. Горна Студена, общ. Свищов с площ 4.0 хектара[3].
  • Защитена местност „Находище на българска гърлица - с. Караманово“ е създадена през 2013 г., край с. Караманово, общ. Ценово, обл. Русе с площ 1.61 хектара[4]. Местността е в границите на защитена зона по директивата за местообитанията „Студена река“.
  • Находището в района на гр. Белене се опазва в защитена местност „Кайкуша“, която е в границите на природен парк „Персина“.

Източници редактиране

  1. Червена книга на Република България. Българска гърлица. Посетен на 24 ноември 2021
  2. Владимиров, В. Пилотна мрежа от малки защитени местности за опазване на редки растения в България. София, ИБЕИ – БАН & МОСВ, 2014.
  3. Защитена местност „Находище на българска гърлица“
  4. Защитена местност „Находище на българска гърлица - с. Караманово"