Гърмящо сребро

химично съединение

Гърмящото сребро (AgCNO) е иницииращо взривно вещество много подобно на гърмящия живак.

КонвенцияРедактиране

Сребърния фулминат е сол на фулминовата киселина (HCNO), която е изомер на циановата киселина (HOCN). Втората е значително по-стабилна, въпреки че солта на циановата киселина със среброто също притежава известни взривни свойства.

ХарактеристикиРедактиране

ПолучаванеРедактиране

Получава се от смесване на спирт, сребро и азотна киселина. Получените продълговати кристали са силни взривоопасни и имат много висока чувствителност.