Даниил Москополски или Москополец (на гръцки: Δανιήλ Μοσχοπολίτης), Даниил Мосхополитис, или Даниил Михаил Хаджи е гръцки учен с армънски корени, автор на четириезичен речник на четирите езика, говорени в Македония.[7]

Даниил Москополец
Δανιήλ Μοσχοπολίτης
армънски учен
Роден
1725 г.
Починал
1822 г. (97 г.)
Етносарумъни[1]
Религияправославие
Учил вНова академия
Речник на четири езика (гръцки, албански, армънски и български).[2][3][4][5][6]

Биография

редактиране

Даниил от Москополе е роден през 1754 година в големия град Москополе, културен и търговски център на Балканите в това време. Учи при Теодорос Кавалиотис, професор от XVIII век и директор на „Нова академия“. През 1794 г. Даниил съставя четириезичен речник, наречен „Уводно обучение“ (Εισαγωγική διδασκαλία), на ромейски (тоест гръцки), влашки (тоест армънски), български (на базата на битолския и охридския говор[7]) и арванитски (тоест албански), който издава в печатницата в Москополе. Това става с помощта на митрополит Нектарий Пелагонийски.[8] Чрез него Даниил се е надявал, че ще убеди албанците, армъните и българите да изоставят „варварските си езици“, ще изучават само гръцки и в крайна сметка ще се погърчат. Книгата му е преиздадена през 1802 година в Дубровник[9] или Венеция.[10]

Даниил умира през 1825 година.

  1. books.google.es
  2. Multiculturalism, alteritate, istoricitate Multiculturalism, Historicity and 'The image of the Other' by Alexandru Niculescu, Literary Romania (România literară), Issue: 32 / 2002, pp. 22 – 23.
  3. Angeliki Konstantakopoulou, Η ελληνική γλώσσα στα Βαλκάνια 1750 – 1850. Το τετράγλωσσο λεξικό του Δανιήλ Μοσχοπολίτη [The Greek language in the Balkans 1750 – 1850. The dictionary in four languages of Daniel Moschopolite]. Ioannina 1988, 11.
  4. Peyfuss, Max Demeter: Die Druckerei von Moschopolis, 1731 – 1769. Buchdruck und Heiligenverehrung im Erzbistum Achrida. Wien – Köln 1989. (= Wiener Archiv f. Geschichte des Slawentums u. Osteuropas. 13), ISBN 3-205-98571-0.
  5. Kahl, Thede: Wurde in Moschopolis auch Bulgarisch gesprochen? In: Probleme de filologie slavă XV, Editura Universităţii de Vest, Timişoara 2007, S. 484 – 494, ISSN 1453763X.
  6. The Bulgarian National Awakening and its Spread into Macedonia, by Antonios-Aimilios Tachiaos, pp. 21 – 23, published by Thessaloniki's Society for Macedonian Studies, 1990.
  7. а б Младенов, С. Две доста бележити сръбски книги // Славянска беседа (1). 1938.
  8. Енциклопедия. Българската възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни.... София, ДИ „Д-р Петър Берон“, 1988. с. 179.
  9. Ничев, Александър. Четириезичният речник на Даниил (гръцка и българска част) // Годишник на Софийския университет. Факултет по западни филологии LXX (2). София, 1977. с. 5 – 180.
  10. Kristophson, J. Das Lexikon Tetraglosson des Daniil Moschopolitis // Zeitschrift für Balkanologie (10). 1974. с. 7 – 128.