Девиантното поведение е постъпка или действие на човека или на група лица, което не съответства на официално установените или фактически възприетите в определено обществокултура, субкултура или група, норми и очаквания.[1]

Девиация

редактиране

Проблемът за девиациите, като отклоняващо се от нормата поведение на човека, е един от основните проблеми в съвременната психология, социология, педагогика, политология и други науки. Девиацията има много форми и типове. С термина „девиантност“ се означава състоянието на субекта на девиацията, а нейното проявление се означава като „девиантно поведение“.[1]

Източници

редактиране
  1. а б Апинян, Григор Валерикович. О понятиях «девиация», «девиантность», «девиантное поведение» // 118. Известия РГПУ им. А.И. Герцена, 2009. с. 119–123. (на руски)