Дейности в областта на информационните технологии

стопански отрасъл

Дейностите в областта на информационните технологии са подотрасъл на Създаването и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения в Статистическата класификация на икономическите дейности за Европейската общност.

Дейности в областта на информационните технологии
DiscreetSoft-office.jpg
КИД-2008
-J. Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения
-62. Дейности в областта на информационните технологии
→62.0. Дейности в областта на информационните технологии
62.01. Компютърно програмиране
62.02. Консултантска дейност по информационни технологии
62.03. Управление и обслужване на компютърни средства и системи
62.09. Други дейности в областта на информационните технологии

Секторът обхваща планирането, разработването и поддръжката на софтуер, интегрирани компютърни системи и средства за обработка на данни.[1]

Бележки редактиране