Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения

икономическа дейност по КИД-2008

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения е един от 20-те основни отрасли на икономиката в Статистическата класификация на икономическите дейности за Европейската общност.

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения
КИД-2008
→J. Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения
58. Издателска дейност
59. Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
60. Радио- и телевизионна дейност
61. Далекосъобщения
62. Дейности в областта на информационните технологии
63. Информационни услуги

Секторът обхваща издаването на книги, периодични издания и музика, производството на филми и програми за радиото и телевизията, далекосъобщенията, информационните технологии и други информационни услуги.[1]

В България към 2017 година в информационно-творческия и далекосъобщителен сектор са заети около 101 000 души, а произведената продукция е на стойност 9,29 милиарда лева.[2]