Вижте пояснителната страница за други значения на Резба.

Резбовите съединения са предназначени за създаването на лесни за сглобяване и/или разглобяване връзки между два или повече детайла. Имат изключително широко приложение в машиностроенето. Тези съединения се осъществяват чрез съединителните елементи гайка, болт, винт, шайба, шпилка и скрепително устройство.

Шпилка и гайка
Метчик за нарязване на резба

Главен елемент на съединението е резбата като тя може да бъде нанесена на цилиндрична или конусна повърхнина. Резбата се образува като по даден цилиндър или конус се начертава лява или дясна винтова линия и се движи по нея равнинна фигура като триъгълник и се извършва нарязване по дължината на обработвания елемент като така се образуват навивките на резбата. Названието произлиза от технологичния метод на образуване – нарязването. Формата, размерите и ъглите на резбата са стандартизирани и трябва да обезпечат бърза и лесно осъществима връзка, надеждно и защитено от саморазвиване съединение.

Ph=np, където:

-Ph – хода на резбата (постъпателното преместване на гайката за един оборот на винта/болта)
-n— броя на ходовете на резбата
-P – стъпка (разстоянието между едноименните страни на два съседни профила, мерено по оста на резбата)

Класификация редактиране

Класификацията на резбите се прави по-различни признаци:

 • цилиндрична и конусна
 • външна и вътрешна
 • с дясно и ляво направление на винтовата линия
 • според броя на ходовете – едноходова, двуходова, многоходова (до 8)
 • според профила – триъгълна, опорна, трапецовидна, квадратна, кръгла, правоъгълна
 • според големината на стъпката – едра, нормална, ситна
 • според предназначението – скрепителна, скрепително-уплътнителна и двигателна (разглежда се като предавателен механизъм <<винт-гайка>>)

Резбите с дясна винтова линия преобладават и това не се означава на чертежа. Ако е необходимо ляво направление на резбата това се означава с буквите LH (например M 20LH).

При метричните резби всички размери се измерват и записват в милиметри. Резбите със ситна стъпка се използват при динамично натоварени детайли, кухи тънкостенни детайли и в уредостроенето за фино регулиране на осовото положение на детайла.

Предимства редактиране

 • проста и технологична форма
 • многократно използване
 • голяма стандартизация
 • евтини
 • лесни за сглобяване и разглобяване
 • голяма носеща способност и надеждност

Недостатъци редактиране

 • висока концентрация на напрежения, което намалява якостта на детайлите при динамично натоварване.
 • необходимост от осигуряване на средства срещу саморазвинтване и вибрации.