Делтоиден икоситетраедър

Делтоидният икоситетраедър е Каталаново тяло. Дуалният многостен е ромбикубоктаедър. Лицата са делтоиди.

Делтоиден икоситетраедър

РазмериРедактиране

Лицата са 24 на брой. Късите и дългите ръбове на всеки делтоид са в отношение грубо 1:1.292.

Ако най-малките ръбове имат дължина 1 (единица), то площта на повърхността е  , а обемът  .

Свързани многостениРедактиране

Делтоидният икоситетраедър е топологически еквивалентен на куб, чиито лица са разделени на квадранти.

Големият триделен октаедър е стелация на делтоидния икоситетраедър.