Критериите, на които трябва да отговаря геометричната фигура, за да се нарече делтоид са:

  • Да е четириъгълник, в който две по две съседни страни са еднакво дълги.
  • Диагоналите в четириъгълника са перпендикулярни и стоят в прав ъгъл.
  • Един чифт ъгли (два ъгъла) са еднакво големи.
  • Делтоидът притежава вътрешен кръг, но не и външен кръг.
Делтоид

Формули за доказване на делтоидРедактиране

 
 

СнимкиРедактиране

 
Делтоиден икоситетраедър
 
Делтоиден хексаконтаедър
 
Делтоидно тришестоъгълно пано
 
Делтоидно триседмоъгълно пано
 
Делтоидно триосмоъгълно пано
 
Делтоидно трибезкрайноъгълно пано
 
Делтоидно четириседмоъгълно пано

Вижте същоРедактиране