Един четириъгълник е делтоид тогава и само тогава, когато е изпълнено кое да е от следните условия:

  • четирите му страни могат да се разделят на две двойки съседни с еднаква дължина
  • диагоналите му са перпендикулярни и единият разполовява другия
  • четириъгълникът е симетричен относно някой от диагоналите си
  • някой диагонал на четириъгълника разполовява ъглите при двата върха, които свързва
Делтоид

Покрития и многостени

редактиране
 
Делтоиден икоситетраедър
 
Делтоиден хексаконтаедър
 
Делтоидно тришестоъгълно пано
 
Делтоидно триседмоъгълно пано
 
Делтоидно триосмоъгълно пано
 
Делтоидно трибезкрайноъгълно пано
 
Делтоидно четириседмоъгълно пано

Източници

редактиране


Вижте също

редактиране