Отваря главното меню
Емблема за пояснителна страница Тази статия е за платоновото тяло. За многостена по броя на стените вижте Шестостен.

Анимиран въртящ се куб.
Разгъвка на куб

Куб (на латински: cubus) или хексаедър (от гръцки hexáedron, „шестостен“) е стереометрична фигура, правилен многостен, който има:

  • шест еднакви ограничителни повърхности (стени) с формата на квадрат;
  • дванадесет ръба с еднаква дължина;
  • осем върха, във всеки от които се срещат по три от ограничителните повърхности на куба.

Кубът е частен случай на паралелепипеда, призмата и ромбоедъра. Поради съвършената си симетрия той е едно от петте платонови тела.

Повърхнина и обем на кубРедактиране

Разглеждаме куб със страна а и диагонал d

Формули за куб (хексаедър)
Обем  
Повърхнина  
Външен радиус  
Вътрешен радиус  
Дължина на диагонала  

Свойства на кубаРедактиране

  • В куб може да се впише тетраедър по два начина, при това четирите върха на тетраедъра съвпадат с четирите върха на куба. Всичките шест ръба на тетраедъра лежат на шестте стени на куба и са равни на диагоналите на стените-квадрати.
  • Четирите сечения на куба са правилни шестоъгълници – тези сечения минават през центъра на куба перпендикулярно на четирите му диагонали.
  • В куб може да се впише октаедър, при това всичките шест върха на октаедъра съвпадат с центровете на шестте стени на куба.
  • Около куб може да се опише октаедър, при това всичките осем върха на куба се намират в центровете на осемте стени на октаедъра.
  • В куб може да се впише икосаедър, при което шестте взаимно успоредни ръба на икосаедъра лежат съответно на шестте стени на куба, останалите 24 ръба са вътре в куба. Всичките дванадесет върха на икосаедъра лежат на шестте стени на куба.

АналозиРедактиране

Аналогът на куба в 4-мерното евклидово пространство се нарича тесеракт, а в n-мерното евклидово пространство – n-мерен куб или хиперкуб.

Вижте същоРедактиране