Денотация

Уикимедия пояснителна страница

Денотация означава:

  1. В граматиката и литературната теория буквалното значение или „речниковото значение“ на термин, лишен от емоции, отношение и „украса“.
  2. В семиотиката това е повърхностното или буквалното значение на означаващото. Виж денотация (семиотика).
  3. В логиката, формалната семантика и в някои части на лингвистиката е екстенсионал на даден термин.
  • В компютърните науки, денотационната семантика контрастира на операционната семантика.
  • В терминологията на медийните науки денотацията е пример за първо ниво на анализ: какво аудиторията може да види на една страница. Денотация често се отнася до нещо буквално и избягва да е метафора. Тук обикновено се допълва от конотацията, която е втора степен на анализ.
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.