Десанка Мирич-Мильовска (на македонска литературна норма: Десанка Мириќ-Миљовска) е югославски политик, професор по социология.

Десанка Мильовска
Десанка Миљовска
югославски политик
Родена
Починала
Семейство
СъпругКирил Мильовски

Биография

редактиране

Родена е на 23 май 1918 г. в Призрен. Средното си образование и учителска школа завършва в Белград. На 5 ноември 1941 г. влиза в състава на Местния комитет на ЮКП за Битоля. В местния комитет тя е отговорна за СКМЮ и Антифашисткия фронт на жените. Пак през ноември Мильовска става секретар на Местния комитет на СКМЮ. През зимата на 1941 срещу 1942 г. в Битоля се създават районни партийни комитети, а Мильовска е определена за секретар на трети районен комитет[1]. По-късно става член на Окръжния комитет на ЮКП на мястото на Люпчо Арсов. През 1944 г. Мильовска заедно с Ацо Шопов са сред редакторите на вестник „Огин“.[2]. През 1973 при създаването на катедрата по социология към Скопския университет тя е сред първите и трима членове[3]

През 1937 г. се записва да учи педагогика във Философския факултет в Скопие, но завършва през 1948 г. в Белградския университет. През 1962 г. защитава докторат на тема „Класовите сили на национално-революционното движение на македонския народ през втората половина на 19 век“. Между 29 декември 1971 и 8 май 1974 г. е републикански секретар за култура с ранг на министър на Социалистическа република Македония[4]. Има около 50 научни труда в областта на социологията и историята на Македония.[5] Умира на 13 септември 2013 г. в Скопие.[6] Съпруга е на партизанина, а по-късно югославски политик Кирил Мильовски

  1. Кочанковски, Jован, Битола и Битолско во Народноослободителната и антифашистичка воjна на Македониjа (1941-1945), том 1: 1941-1943, с. 247
  2. Македонска енциклопедија, том II. Скопје, Македонска академија на науките и уметностите, 2009. ISBN 978-608-203-024-1. с. 1069. (на македонска литературна норма)
  3. Георгиевски, Петре Социологиjата како критика општествената, образовната и културната промена, Матица Македонска, Скопjе, 2012, с. 99
  4. Службен весник на Социјалистичка Република Македонија 42/1971, стр. 4-5
  5. Филозофски факултет 1946-1976 Скопје, 1976.
  6. Почина поранешната министерка за култура Миљовска, архив на оригинала от 15 декември 2014, https://web.archive.org/web/20141215031212/http://www.kurir.mk/makedonija/vesti/130071-Pocina-poranesnata-ministerka-za-kultura-Miljovska, посетен на 15 декември 2014