Деспот (пояснение)

пояснителна страница

Деспот (на гръцки: δεσπότης, despotēs, Despot) може да се отнася за:

Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.