Джибрите (пращина, комина) са суровина за приготвяне на алкохолни дестилати. Изходната суровина обикновено са добре узрели плодове, които се смачкват и се слагат в съдове за ферментация и ферментират за определен период, когато могат да бъдат дестилирани. Препоръчва се съдовете да са дървени или от материал, който не реагира с плодовите киселини.

Освен плодове може да се използват и зърнени продукти – ечемик, жито, ръж, т.е всякакви източници на моно- и полизахариди, които дрождите преобразуват до етанол. От дървесина се получава дървесен спирт (метанол).