Метанолът, също известен като метилов алкохол или дървесен спирт, е химично съединение с химична формула . Това е най-елементарният алкохол и представлява лека, летлива, безцветна, запалима, отровна течност, която се използва като антифриз, разтворител, гориво и денатурант за етилов алкохол.

Получаване редактиране

Метанолът получава името си дървесен спирт, защото се е получавал при сухата дестилация на дърва.[4] Вече се получава основно по синтетичен път, като при кипене на метилов хлорид с разтвор на натриева основа става заместване на хлора с хидроксил и се образува метанол:

 

Може да се синтезира и при температура 400 °C и налягане 50 атмосфери в присъствие на катализатор (смес от цинков и хромен или меден окис):[5]

 

Метанолът се синтезира естествено при анаеробния метаболизъм на много видове бактерии. Като резултат в атмосферата има малка част метанолови изпарения. В рамките на няколко дни атмосферният метанол се окислява с помощта на слънчевата светлина до въглероден двуокис и вода.

Метанолът гори във въздушна среда и както при въглеводородите се образува въглероден диоксид и вода. Тази реакция се нарича горене или пълно окисление:

 

Действие върху човека редактиране

Метанолът е отровен. При приемане причинява слепота и смърт. Метаноловият пламък е почти безцветен. При горене на метанол трябва да се внимава, за да се избегне изгаряне от почти невидимия пламък.

Източници редактиране

  1. Ballinger, P. и др. Acid Ionization Constants of Alcohols. II. Acidities of Some Substituted Methanols and Related Compounds // J. Am. Chem. Soc. 82 (4). 1960. DOI:10.1021/ja01489a008. с. 795–798.
  2. sites.google.com // Посетен на 28 януари 2019 г.
  3. а б www.sigmaaldrich.com // Посетен на 9 юни 2018 г. (на английски)
  4. Рябчиков (1953 г.), „Обща химия“, стр. 253
  5. Рябчиков (1953 г.), „Обща химия“, стр.253