Метанол
Methanol-3D-vdW.png
Молекулата на метанола
Обща информация
Систематично име Метанол
Други имена Метилов алкохол,
дървесен спирт
Молекулна формула CH3OH
Моларна маса 32,04 g/mol
Външен вид безцветна летлива течност
CAS номер 67-56-1
Свойства
Плътност и фаза 0,7918 g·cm−3
0,7925 g·cm−3 при 20 °C,
течна
Разтворимост във вода смесва се във всички
отношения с вода
Разтворимост
Точка на топене -97,6 °C
Точка на кипене 64,7 °C
Киселинност (pKa) 15,5[1]
Вискозитет 0,545 mPa·s
Диполен момент 1,69 D
Опасности

Hazard F.svg Hazard T.svg Hazard X.svg

Основни опасности леснозапалимо, отровно, дразнещо
Точка на възпламеняване
Допълнителни данни
Термодинамични
данни
Фазово поведение
Твърдо състояние, течност, газ
Сродни съединения
Сродни съединения етанол
Освен където е обявено друго, данните са дадени за
материали в стандартно състояние (при 25 °C, 100 kPa)
Права и справки

Метанолът, също известен като метилов алкохол или дървесен спирт, е химично съединение с химична формула . Това е най-елементарният алкохол и представлява лека, летлива, безцветна, запалима, отровна течност, която се използва като антифриз, разтворител, гориво и денатурант за етилов алкохол.

ПолучаванеРедактиране

Метанолът получава името си дървесен спирт, защото се е получавал при сухата дестилация на дърва.[2] Сега той се получава основно по синтетичен път. При кипене на метилов хлорид с разтвор на натриева основа става заместване на хлора с хидроксил и се образува метанол:

 

Може да се синтезира и при температура 400 °C и налягане 50 атмосфери в присъствие на катализатор (смес от цинков и хромен или меден окис):[3]

 

Метанолът се синтезира естествено при анаеробния метаболизъм на много видове бактерии. Като резултат в атмосферата има малка част метанолови изпарения. В рамките на няколко дни атмосферният метанол се окислява с помощта на слънчевата светлина до въглероден двуокис и вода.

Метанолът гори във въздушна среда и както при въглеводородите се образува въглероден двуокис и вода. Тази реакция се нарича горене или пълно окисление:

 

Действие върху човекаРедактиране

Метанолът е отровен. При приемане причинява слепота и смърт. Метаноловият пламък е почти безцветен. При горене на метанол трябва да се внимава, за да се избегне изгаряне от почти невидимия пламък.

ИзточнициРедактиране

  1. Ballinger, P. и др. Acid Ionization Constants of Alcohols. II. Acidities of Some Substituted Methanols and Related Compounds. // J. Am. Chem. Soc. 82 (4). 1960. DOI:10.1021/ja01489a008. с. 795–798.
  2. Рябчиков (1953 г.), „Обща химия“, стр.253
  3. Рябчиков (1953 г.), „Обща химия“, стр.253